Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zamówienia archiwalne
   Zamówienia aktualne
   Ogłoszenia dotyczące zawarcia umowy
   Ochotnicza Straż Pożarna - PRZETARGI
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2018-02-01 Symbol:  3/18
Zapytanie w celu szacowania wartości zamówienia dla projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”
2018-01-11 Symbol:  2/18
Rozbudowa drogi gminnej ul.Bielskiej w Rybarzowicach
2018-01-03 Symbol:  1/18
Gmina Buczkowice: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” – zadanie 2. Budowa obiektów małej architektury
2017-10-03 Symbol:  16/17
Gmina Buczkowice: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
2017-09-19 Symbol:  15/17
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2017/2018, 2018/2019
2017-08-11 Symbol:  14/17
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice
2017-08-07 Symbol:  13/17
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” – zadanie 2. Budowa obiektów małej architektury
2017-08-07 Symbol:  12/17
Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
2017-07-18 Symbol:  10/17
Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
2017-07-13 Symbol:  9/17
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” – zadanie 2. Budowa obiektów małej architektury .
2017-07-13 Symbol:  8/17
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” - zadanie 1. Budowa miejsc postojowych oraz płyty tanecznej.
2017-06-23 Symbol:  7/17
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice
2017-06-08 Symbol:  6/17
Zapytanie ofertowe na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice w 2017 ”.
2017-06-07 Symbol:  5/17
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice
2017-04-25 Symbol:  4/17
Modernizacja budynku domu ludowego w Rybarzowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10177365 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony